Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Błędy medyczne

Wyegzekwujemy stosowne zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

Wypadki samochodowe

Zadbamy o to aby Twoje odszkodowanie było godziwe

Służebność przesyłu

Należy Ci się rekompensata

Służymy naszą ekspertyzą

Działamy na terenie całej Europy

To jest przesądzone...

Z nami otrzymasz najwyższe odszkodowanie!

Pełna satysfakcja naszych poszkodowanych

Zapewniamy zadośćuczynienie

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych !

Pozwól sobie pomóc, a wyegzekwujemy dla Ciebie

NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE !

Nasza misja

Naszym przesłaniem jest profesjonalne umożliwienie Państwu otrzymania
najwyższych możliwych kwot odszkodowań i zadośćuczynienia
za poniesione straty fizyczne i moralne.Vademecum informacyjne

„Zadośćuczynienie ma mieć charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić kwoty symbolicznej, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość.”

„Ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego
w art. 445 § 1 k.c. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak:
wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych,
ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
(kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse
na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury.”

„Zdrowie jest dobrem szczególnie cennym; przyjmowanie stosunkowo umiarkowanych kwot zadośćuczynienia w przypadkach ciężkich uszkodzeń ciała prowadzi do deprecjacji tego dobra.”

Nasze priorytety

W Twoim imieniu fachowo zajmiemy się wszystkimi formalnościami.
Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Nie pozwól ubezpieczającej
winnego zdarzenia firmie uniknąć odpowiedzialności finansowej
oraz wypłaty kwoty, która Ci się należy. Nie zgadzamy się na ugody, przez co nasz doświadczony dział prawny skutecznie wywalczy
dla Ciebie maksymalne do uzyskania w świetle prawa kwoty. Bezpłatnie zweryfikujemy czy wysokość nawet przyznanego
już wcześniej odszkodowania była odpowiednia.

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas jeśli :

• poniosłeś szkodę osobową i doznałeś uszczerbku na zdrowiu
• miałeś wypadek przy pracy
• uległeś wypadkowi w gospodarstwie rolnym
• uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierowca lub pasażer
• nie masz czasu na sądy ani pieniędzy na prawników
• zniechęca Cię wizja długotrwałego dochodzenia swoich roszczeń
• utraciłeś w wyniku wypadku najbliższą osobę
• na Twojej nieruchomości znajdują się urządzenia przesyłowe